Commissie belangenbehartiging

Deze commissie doet namens de vereniging de belangenbehartiging en overlegt met stakeholders. Ze brengt belangrijke watersportkwesties die de kustzeilers raken in kaart en vertegenwoordigd waar nodig deze belangen namens de kustzeilers.

De commissie bestaat uit:

Frits Berkel Voorzitter
Ed Megers Linking pin bestuur
Dinand de Ridder  
Michiel Kool  
Leon Rutten  
Peter Paternotte  
Willem Dekker  
Klaas Jan Kroon  
Jos van IJsseldijk  
Anco Noordhuis