Aanmelden lidmaatschap

Het lidmaatschap van de kustzeilers kun je aanvragen door het formulier onder aan deze pagina in te vullen. 

De contributie voor 2018 bedraagt:

Gewone leden € 122,10
Leden 18 t/m 25 jaar € 44,50
Gezinsleden € 37,35
Donateurs Minimum donatie € 53,-
Gezinsbegunstigers  € 22,-
éénmalig entreegeld  € 35,00

(Bij aanmelding vanaf 1 sept. bedraagt de contributie 50% van het jaarbedrag)

De Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers is aangesloten bij het Watersportverbond, de afdracht aan het Watersportverbond is inbegrepen in de contributie. Ben je lid van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen? Vraag dan de dubbele afdracht terug.

De NVvK is oprichter van Stichting Jachthaven Ketelmeer 'Ketelhaven' en heeft een vriendschapsband met de Compagnieshaven in Enkhuizen. Kustzeilers hebben voorrang zowel op de wachtlijst van de Compagnieshaven als die van Ketelhaven. 

Na verwerking van je aanmelding door het bureau ontvang je per post een welkomstpakket en per mail ontvang je de logingegevens voor het besloten deel van onze website (MijnKustzeiler)

Contact bij voorkeur per e-mail: uaerub.[antispam].@kustzeilers.nl (mobiel: 06-10214313)

 

Aanmeldformulier nieuw lid

Algemeen

Contact

Adres

Indien (mede) eigenaar van schip

De Kustzeilers zijn een vereniging van actieve leden waabij een groot aantal zich inzet voor de vereniging. Dit kan op allerlei gebied en langdurig zijn, bijvoorbeeld in een commissie. Maar ook incidenteel voor een kortlopende activiteit. Heb je ervaring vanuit je beroep, opleiding of hobby die van belang zou kunnen zijn voor de vereniging dan graag omschrijven.

Privacy

Om te bevorderen dat leden onderling contact kunnen hebben worden uw contact- en scheepsgegevens vermeld in het jaarboek en in het ledenbestand dat in het besloten deel van onze website voor ieder lid toegankelijk is. Je kunt je keuze wijzigen op de webpagina Mijn Kustzeiler --> Zoek lid --> Mijn instellingen. Je kunt daar aangeven of je in de digitale ledenlijst en het Jaarboek zichtbaar wilt zijn. Ook kun je aangeven welke gegevens niet zichtbaar mogen zijn voor de andere leden. 

Lidmaatschap

(Gezinslid is alleen mogelijk als er al een gewoon lid op hetzelfde adres woont)