Doorvaart Corridor Windpark Borssele

Geplaatst op 18-07-2021  -  Categorie: Algemeen

Doorvaart van de Nederlandse windparken op de Noordzee is als gevolg van het Noordzee-Akkoord problematisch geworden. Ondanks  een succesvolle proef met het toestaan van doorvaart in de periode 2018-2020 in drie operationele parken (Egmond aan Zee, Amalia en Luchterduinen), is het perspectief dat doorvaart met minder beperkingen in alle toekomstige windparken op de Noordzee mogelijk zou worden met een pennenstreek en zonder enig overleg ongedaan gemaakt. Het nieuwe beleid – hoewel nog niet geheel wettelijk verankerd – is dat (nieuwe) windparken gesloten zijn voor doorvaart met uitzondering van aan te wijzen logische passages en/of corridors. Alle overige ruimte binnen de windparken wordt gereserveerd  voor medegebruik.

De doorvaart in corridors of logische passages geldt dan voor scheepslengtes tot en met 45 meter LOA en doorvaart bij dag en nacht. De eerder toegestane (integrale) doorvaart tijdens de pilotfase betrof scheepslengtes tot en met 24 meter LOA en uitsluitend doorvaart bij daglicht.

Op dit moment wordt door onze belangenbehartigers nog steeds gepoogd de beleidsmakers tot het inzicht te brengen dat dit de veiligheid voor de recreatievaart niet dient en dat er wel degelijk alternatieven zijn.

Van de eerder opengestelde parken is doorvaart alleen nog in de parken Egmond aan Zee en Amalia toegestaan voor schepen t/m 24 meter LOA en alleen bij daglicht. De toekomst hiervan is onzeker. Het windpark Gemini ten noorden van Ameland was van de aanvang af al gesloten.

Het windpark Luchterduinen is per 26 juni jl. gesloten (i.v.m. aanbouw aangrenzend windpark Hollandse kust Zuid).

Het recent operationeel geworden windpark Borssele valt al geheel onder het nieuwe regime en  doorvaart is alleen toegestaan in de corridor.

De regels en aanbevelingen daarvoor staan in bijgaand document van Rijkswaterstaat Zee en Delta.