De Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers (NVvK) heeft als doelstelling het bevorderen van het zeilen op zee en het aankweken van goed zeemanschap. Deze doelstelling wordt nagestreefd met uiteenlopende activiteiten, zowel 's zomers als 's winters.

De NVvK is een actieve vereniging. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele goed bezochte activiteiten en de bijdragen van leden voor het verenigingsblad en het Jaarboek. Kustzeilers houden van een wijde horizon, streven goed zeemanschap na en varen met kennis van zaken.

Om de belangen van zeezeilers en natuurlijk vooral van de leden te behartigen heeft de NVvK contacten met overheden en de georganiseerde watersport.

In de winter worden cursussen workshops, lezingen en excursies georganiseerd.

Tijdens het zeilseizoen zijn er tochten naar bijv. Engeland, Schotland, Denemarken, Frankrijk, een ééndaagse Waddentocht en najaarstochten in de Delta en in het noorden. Ieder jaar zijn er een Openingstocht en een Sluitingstocht. Nautische, informatieve en gezellige bijeenkomsten in een plaats rond het IJsselmeer of de Waddenzee.

Zeilwedstrijden en rally's:

De Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace op het Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee en de Noordzee. Nederlands grootste evenement voor kajuitzeiljachten en rond- en platbodems dat ieder jaar eind augustus plaatsvindt.


De Driehoek Noordzee Challenge, een prestatietocht van Den Helder, Shetlands of Orkneys, Zuid-Noorwegen en weer terug naar Den Helder. De volgende Driehoek Noordzee Challenge is in 2017.


De Strijd om de Ankerbol, die jaarlijks in september wordt gehouden.


De Zuiderzeeweek vanuit Hoorn, jaarlijks in september, wordt georganiseerd in samenwerking met WSV Hoorn. Open voor IMS, ORC, Pion, X99, X79, Kalik 33, FF 65, Maxfun 25 en Vega.


De NVvK is oprichter van Stichting Jachthaven Ketelmeer 'Ketelhaven' en heeft een vriendschapsband met de Compagnieshaven in Enkhuizen. Kustzeilers hebben voorrang zowel op de wachtlijst van de Compagnieshaven als die van Ketelhaven.