logo-nvvk

Nederlandse Vereniging van Kustzeilers

 

Nederlandse Vereniging van Kustzeilers

Veiligheidscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van trainingen op het gebied van veiligheid aan boord van zeiljachten. Zij adviseert commissies en bestuur en stelt o.a. veiligheidslijsten op bij de diverse tochten en evenementen die De Kustzeilers organiseren. (Zie "Mijn Kustzeiler" - kennisbank - veiligheid, waar ook meerdere andere zaken, de veiligheid betreffende, aan de orde komen.)

Zo worden ieder jaar artikelen met betrekking tot de veiligheid aan boord in De Drietand gepubliceerd. Worden Man Over Boord oefeningen ( in samenwerking met de KNRM) en/of Get Wet trainingen georganiseerd. Worden er kuipgesprekken gehouden voorafgaande aan de georganiseerde tochten. Wordt er een "EHBO op zee"  en een BVA cursus (Verkeersregels op zee; Bepalingen ter voorkomen van aanvaringen op zee) georganiseerd. Worden practische workshops "gebruik van de DSC marifoon" georganiseerd. Tevens komen veel aspecten met betrekking tot de veiligheid aan boord in hoofdstuk 7 van het jaarboek aan de orde.

 

De commissie bestaat uit:

Jules van Wesemael Voorzitter
Maarten Snel Penningmeester
Wouter Kruijt Commissielid en linking pin naar het bestuur
Monique van Mechelen Commissielid