Veiligheidscommissie

Deze commissie organiseert trainingen op het gebied van veiligheid aan boord van zeiljachten. Zij adviseert commissies en bestuur en stelt o.a. veiligheidslijsten op bij de diverse tochten die de Kustzeilers organiseren (zie "Mijn Kustzeiler" - kennisbank - veiligheid. Daar kun je nog meer nuttige informatie over veiligheid aan boord vinden).

De veiligheidscommissie publiceert elk jaar artikelen in de Drietand over veiligheid aan boord. De commissie organiseert Man Over Boord oefeningen (in samenwerking met de KNRM) en/of Get Wet trainingen. We houden kuipgesprekken tijdens de tochten die de Kustzeilers varen. We geven een "EHBO op zee"  en een BVA cursus (Verkeersregels op zee; Bepalingen ter voorkomen van aanvaringen op zee). En we houden praktische workshops over het gebruik van de DSC marifoon (en mag je dat rode knopje op de marifoon eindelijk eens indrukken!).

Hoofdstuk 7 van het jaarboek is helemaal gewijd aan veiligheid aan boord. Lees het nog eens rustig na.

De commissie bestaat uit:

08-hfdst-veiligheidvlnr. Marcel OninkThomas Ruys, Wouter Kruijt, Monique van Mechelen, Jules van Wesemael en Peer van Oosterhout

Jules van Wesemael  Voorzitter
Marcel Onink   Penningmeester
Wouter Kruijt  Commissielid en linking pin naar het bestuur
Monique van Mechelen Commissielid
Peer van Oosterhout Commissielid
Thomas Ruys Commissielid

Wil je de commissie contacten, stuur dan een mail naar cv.[antispam].@kustzeilers.nl